Menu

blog

Τι είναι το ΒΙΜ και γιατί το χρειάζεστε

Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια παρανόηση σε σχέση με το τι ακριβώς είναι το BIM και πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί μας ρωτούν. Με μια σειρά άρθρων θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε μια πιο τεχνική συζήτηση που αφορά την λειτουργία πλέον σε συνθήκες BIM να είναι πιο απλή και κατανοητή. Το πρώτο άρθρο της σειράς λοιπόν θα αφορά τι είναι το BIM και γιατί το χρειάζεστε. Θα ακολουθήσει ένα άρθρο που αφορά το πώς θα αποκτήσετε τη μεθοδολογία του ΒΙΜ και το τελευταίο άρθρο θα αφορά τις λύσεις BIM που προσφέρει η autodesk, εταιρία που αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική αγορά. Το άρθρο γράφει ο Κώστας Κατσάρας // Architect - BIM & Vizualisation Senior Consultant

 

Εισαγωγή

Για να ξεκινήσουμε να περιγράφουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το BIM στην καθημερινή μας εργασία θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Πριν λοιπόν από οτιδήποτε άλλο ας δούμε τον ορισμό όπως αυτός αποτυπώνεται στην Wikipedia :

“ Το Building Information Modeling (BIM) είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει την παραγωγή και διαχείριση των ψηφιακών αναπαραστάσεων των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των χώρων που περιγράφονται. Τα μοντέλα BIM είναι αρχεία από τα οποία μπορούν να εξαχθούν, ανταλλαχθούν ή να δικτυωθούν κατάλληλα ώστε να υποστηρίξουν την λήψη αποφάσεων σε σχέση με το κτήριο ή οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο ενεργητικού. Λογισμικό BIM χρησιμοποιείται από άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς οι οποίοι σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν διάφορες υποδομές σε τομείς όπως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δρόμοι, λιμάνια, σήραγγες κλπ. “

Από τα παραπάνω αυτό που πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι το BIM είναι μια μέθοδος, μια διαδικασία. Υπάρχει η παρανόηση (και όχι άδικα) ότι το BIM είναι ένα εργαλείο όπως ένα software. Στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ πιο γενικό. Είναι για να μην μακρηγορούμε ένας τρόπος εργασίας.
Ως όρος εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στα μέσα της δεκαετίας του 80 αλλά ο λόγος που όλοι νομίζουν ότι αποτελεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο είναι ότι επανήλθε περίπου το 2002 από την autodesk (εταιρία παραγωγής software για μηχανικούς) για να χαρακτηρίσει την λύση που προωθούσε στην κτιριολογική σχεδίαση με την εξαγορά του Revit την ίδια χρονιά. Η χρήση του όρου ήταν τόσο πετυχημένη που και οι υπόλοιποι κατασκευαστές λογισμικού για κτιριολογική σχεδίαση έσπευσαν να τον υιοθετήσουν και για τις δικές τους λύσεις οπότε σύντομα έγινε ορολογία της συγκεκριμένης αγοράς. Σήμερα ο όρος έχει υπερβεί ακόμη και τα όρια αυτά και χρησιμοποιείται να περιγράψει την μέθοδο σχεδίασης και διαχείρισης όχι μόνο για κτιριολογικά αλλά και για έργα οδοποιίας, υδραυλικά, έργα δικτύων κοινής ωφελείας, μεγάλες κατασκευές και γενικότερες υποδομές.

Όταν καλούμαι λοιπόν να περιγράψω σε κάποιον τι είναι τo BIM καταφεύγω σε έναν δικό μου ορισμό : “ένας ολιστικός τρόπος πραγματοποίησης μιας μελέτης κατά τον οποίο δημιουργείται ένα ψηφιακό μοντέλο του αντικειμένου που μελετούμε, το οποίο περιλαμβάνει και όλες εκείνες τις πληροφορίες και τις ιδιότητες που είναι αναγκαίες για να ολοκληρωθεί η μελέτη, να κατασκευαστεί, να λειτουργήσει και να συντηρηθεί “

Γιατί είναι χρήσιμο σε εμένα;

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το BIM είναι «χρήσιμο» στο έργο συνολικά. Ως τμήμα του έργου είναι «χρήσιμο» και σε εσάς, ως άτομο αλλά και ως εταιρία. Ανάλογα με την ιδιότητα σας και την λειτουργία σας στην μελέτη, κατασκευή, χρήση ή συντήρηση του έργου θα διαπιστώσετε και διαφορετικές ωφέλειες από την υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας ΒΙΜ αλλά και των εργαλείων που είναι απαραίτητα. Καταλήγοντας θα διαπιστώσουμε και γενικές ωφέλειες που αφορούν συνολικά την αγορά ή τον κλάδο στον οποίο απευθυνόμαστε και έχουν να κάνουν με την εισαγωγή προτύπων.

BIM101 001

Ας δούμε αναλυτικά όμως κάποιες περιπτώσεις και μπορεί να δείτε τον εαυτό σας σε κάποιον από τους παρακάτω ρόλους :

bim benefits

1. Μελετητής ή Μελετητικό γραφείο

BIM101 002

 • Παρέχει πιο αποδοτικό και εύκολα εργαλεία για συνεργασία στην σχεδίαση, είτε πρόκειται για μέλη της ίδιας μελετητικής ομάδας είτε για μέλη διαφορετικών ομάδων, ακόμη και ειδικοτήτων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται και που επιτρέπει την συνεργασία σε ένα κεντρικό μοντέλο της μελέτης καλλιεργεί κουλτούρα συνεργασίας και κοινού στόχου για βέλτιστο σχεδιασμό.
 • Επιτρέπει την γρήγορη εναλλαγή μεταξύ σχεδιαστικών επιλογών. Μπορούν να δουλεύονται ταυτόχρονα πολλές λύσεις και να παίρνονται πιο εύκολα οι αποφάσεις για την τελική κατεύθυνση του σχεδιασμού.
 • Έχουμε προβλέψιμα αποτελέσματα. Το μοντέλο της μελέτης μας επιτρέπει από πολύ νωρίς να έχουμε την συνολική εικόνα του τελικού αποτελέσματος. Μπορούμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας φωτορεαλισμούς ή να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα του χρησιμοποιώντας εργαλεία προσομοίωσης.
 • Πιο γρήγορα αποτελέσματα μιας και οι μελέτες που πραγματοποιούνται με μεθοδολογία BIM μπορούν να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 50% ταχύτερα.
 • Μπορεί να μας εμφανίσει πολύ πιο νωρίς στον σχεδιασμό, προβλήματα ή θέματα που χρίζουν αντιμετώπισης και με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιεί τα λάθη και τα πισωγυρίσματα. Προσφέρει στην ασφάλεια της κατασκευής, στην ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και σε λιγότερα claim.
 • Προσφέρει την ευκαιρία για επιπλέον υπηρεσίες εκτός του σχεδιασμού. Έχοντας όλη την πληροφορία της μελέτης μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες όπως project management, cost estimation & control κτλ.

 2. Κατασκευαστής – Εργολάβος/υπεργολάβος

 • Παρέχει βελτιστοποιημένα εργαλεία για εκτίμηση κόστους, προμετρήσεις και στην συνέχεια επιμετρήσεις. Το κόστος της κατασκευής μειώνεται μιας και μειώνονται οι άχρηστες ποσότητες υλικών ή τα λάθη στην κατασκευή οπότε και αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους. Ο προϋπολογισμός του έργου μένει πιο εύκολα εντός ορίων.
 • Υπάρχουν εργαλεία για βελτιωμένη επικοινωνία με τις μελετητικές ομάδες οπότε οι αλλαγές και οι προσαρμογές είναι ευκολότερες, πιο γρήγορες και κοστίζουν πολύ λιγότερο.
 • Οι χρόνοι για άδειες και εγκρίσεις από τους τελικούς χρήστες ή τις κανονιστικές αρχές μειώνονται μιας και οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πιο εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες.

3. Ιδιοκτήτης – Χρήστης

BIM101 004

 • Το έργο παραδίδεται προς χρήση εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού.
 • Η μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί έχει παράσχει πιο άρτια τεκμηρίωση στο έργο. Τα παραδοτέα είναι πιο πλήρη και η προσφυγή σε αυτά στο μέλλον (για ανακαίνιση ή αλλαγές) είναι πιο εύκολη και αποδοτική.
 • Προβλέψιμα αποτελέσματα σε ότι αφορά την λειτουργία του έργου. Έχοντας το πλήρες μοντέλο του έργου έχουμε πάρει με τις κατάλληλες προσομοιώσεις τα αποτελέσματα χρήσης του. Αυτά μπορούν να αφορούν την ενεργειακή απόδοση ή τις καταπονήσεις κτλ και έχουν άμεση σχέση με το κόστος χρήσης του.
 • Εύκολη συντήρηση και εκτίμηση κόστους της. Οι πληροφορίες για τον κύκλο ζωής των επιμέρους τμημάτων του έργου υπάρχουν ήδη και οδηγούν σε πλήρη αποτύπωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.

 

Στο επόμενο άρθρο θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να αποκτήσουμε την BIM μεθοδολογία και στο τρίτο και τελευταίο ποιές λύσεις έχουμε διαθέσιμες από την autodesk και πως θα τις χρησιμοποιήσουμε.

back to top

bottom banner

bottom 1

Χρησιμοι Συνδεσμοι